Навчальні дисціпліни

Навчальні дисципліни, що читаються викладачами кафедри:

Спеціальність Математика

ОКР бакалавр:

Аналітична геометрія

Лінійна алгебра

Дискретна математика

Алгебра і теорія чисел

Диференціальна геометрія

Теоретико-множинна топологія

Математична логіка

Історія математики

Наближені методи розв’язання прикладних задач

Комп’ютерна графіка

Гіперпростори

Кільця і модулі

Формальні мови і синтаксичний розбір

ОКР магістр:

Основи геометрії

Методологія математичних досліджень та історія математики

Криптологія та захист інформації

Обчислювальна геометрія

Формальні мови і скінченні автомати

Теорія категорій для комп’ютерних наук

Інструментальні засоби аналізу та обробки текстів

Методи розробки компіляторів

Програмування комп’ютерної графіки

Гомотопійна топологія

Спеціальність Середня освіта ( Математика)

ОКР бакалавр:

Аналітична геометрія

Лінійна алгебра

Дискретна математика

ОКР магістр:

Основи геометрії

Методологія математичних досліджень та історія математики

Многочлени, алгебраїчні рівняння і теорія Галуа

Геометрія в ЗОШ

Методика викладання математики у ВНЗ

Елементи теорії представлень

Теорія Галуа

Конструктивна геометрія

Деякі методи доведення нерівностей

Фрактали

Спеціальність Прикладна математика

ОКР бакалавр:

Дискретна математика

Алгебра

Геометрія

Теорія алгоритмів і математична логіка

Обчислювальна геометрія і комп’ютерна графіка

Криптологія

Формальні мови і синтаксичний розбір

Інструментальні засоби синтаксичного розбору

Бібліотека OpenGL

Комп’ютерна графіка

ОКР магістр:

Теорія інформації і кодування

Спеціальність Статистика

ОКР бакалавр:

Дискретна математика

Лінійна алгебра

Аналітична геометрія

Алгебра і теорія чисел

Диференціальна геометрія і топологія

Спеціальність Інженерія програмного забезпечення

ОКР бакалавр:

Лінійна алгебра і аналітична геометрія

Дискретні структури

Компютерна дискретна математика

Спеціальність Комп’ютерні науки та інформаційні технологі

ОКР бакалавр:

Алгебра і геометрія

Спеціальність Середня освіта (Інформатика)

ОКР бакалавр:

Алгебра і геометрія

Дискретна математика

Останнє оновлення ( Середа, 08 лютого 2017, 11:06 )  

Контакти

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Василя Стефаника
76025, Україна, Івано-Франківськ, вул. Шевченка 57, ауд. 317 (деканат)
тел.: (0342) 59-60-04,
(0342) 59-61-08

Найближчі дні народження