ShevchukT.; BordyukM.; KrivtsovV.; KuklaV.; MashchenkoV. Viscoelastic Properties of Filled Polyurethane Auxetics. Physics and Chemistry of Solid State, v. 22, n. 2, p. 328-335, 16 Jun. 2021.