Викладачі


Загороднюк Андрій Васильович доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач спільної з Інститутом прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України Лабораторії нелінійного функціонального аналізу.

Народився 09.07.1967 р. в м. Винники, Львівської області.

Закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка у 1993 р. за спеціальністю «Математика та інформатика».

Навчався в аспірантурі Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (м. Львів).

Захистив у 1997р. дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – «математичний аналіз» на тему «Умови неперервності поліноміальних операторів та структура ядра поліноміальних функціоналів на банахових просторах».

У 2007 році захистив докторську дисертацію на тему «Простори та алгебри поліноміальних і аналітичних відображень на банахових просторах».

Головний редактор журналу "Карпатські математичні публікації" http://journals.pu.if.ua/index.php/cmp

Співголова редакційної колегії журналу "Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University" http://journals.pu.if.ua/index.php/jpnu

Забезпечує викладання нормативного курсу «Функціональний аналіз» та спеціальних курсів.

Наукові інтереси: нескінченновимірний комплексний аналіз, алгебри аналітичних функцій, теорія банахових просторів.

Шарин Сергій Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи. Народився 3 травня 1972 року в місті Миколаїв, Львівської області.

У 1994 році закінчив з відзнакою механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «математика».

Навчався в аспірантурі Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України (м. Львів). У 1997 р. у Львівському державному університеті імені Івана Франка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – «математичний аналіз» на тему «Функціональне числення для генераторів сильно неперервних напівгруп над банаховими просторами у згорткових алгебрах розподілів Шварца».

З 1997 до 1999 року працював в Інституті прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України у відділі функціонального аналізу.

З 1999 року працює в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. У 2002 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри математичного аналізу і прикладної математики.

Впродовж 2006-2010 р.р. – заступник декана факультету математики та інформатики. Пройшов стажування у закордонних університетах: Жешівський університет, м. Жешів, Польща (2009, 2010), Університет Лілль-1, м. Лілль, Франція (2011).

У 2013 році закінчив докторантуру при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Читає курс математичного аналізу для студентів спеціальності «математика». Є членом редколегій наукових журналів «Карпатські математичні публікації», «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University», «Creative Mathematics and Informatics».

Наукові інтереси: поліноміальні (ультра)розподіли в нескінченновимірному функціональному аналізі, функціональне числення для генераторів напівгруп операторів та напівгруп розподілів, теорія гіперфункцій та її узагальнення.

Малицька Ганна Петрівна – кандидат фізико-матемаичних наук, доцент.

Народилася у 1947 р. в с. Бабинці, Борщівського р-ну, Тернопільська обл.

У 1970 р.закінчила Чернівецький державний університет за спеціальністю «Математика». Навчалась в аспірантурі при Київському педагогічному інституті ім. М. Горького. Захистила у 1973 р. кандидатську дисертацію на тему «Вивчення одного класу вироджених параболічних рівнянь». З 1975 р. – доцент кафедри.

Керівник гуртка “Вибрані питання якісної теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними”

Забезпечує викладання нормативного курсу «Математичний аналіз» та спеціальних курсів: «Параболічні системи і параболічні крайові задачі», «Операційне числення та його застосування».

Наукові інтереси: вироджені параболічні рівняння та системи рівнянь типу Колмогорова, проблеми моделювання випадкових процесів.

Копач Михайло Івановичкандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри.

Народився у 1950 р. в с. Верхній Струтин, Рожнятівського району, Івано-Франківської обл.

Закінчив Івано-Франківський державний педагогічний інститут у 1971 р. за спеціальністю «Математика».

Навчався в аспірантурі при Київському державному педагогічному інституті ім. М. Горького.

Захистив у 1987 р. кандидатську дисертацію на тему «Двосторонні інтегральні нерівності та двосторонні ітераційні процеси».

З 1988 р. старший-викладач, а з 1993 р. – доцент кафедри.

Керівник проблемної групи «Наближені методи розв’язування диференціальних рівнянь»

Забезпечує викладання нормативних курсів: «Математичний аналіз», та спеціального курсу «Інтегральні нерівності та їхнє застосування».

Наукові інтереси: двосторонні операторні нерівності і їхнє застосування в якісній та кількісній теорії операторних рівнянь, методи ітеративного агрегування та їхні агрегаційно-ітеративні узагальнення в зв’язку з проблемами декомпозиції прикладних задач і розпаралеленням обчислювальних схем

Федак Іван Васильовичкандидат фізико-математичних наук, доцент.

Народився у 09.01.1958 р. с. Парище, Надвірнянського району, Івано-Франківської обл.

Закінчив Івано-Франківський педагогічний інститут ім. В. Стефаника у 1979 р. за спеціальністю «Математика».

Навчався в аспірантурі при Інституті математики Академії наук УРСР. Захистив у 1988 р. кандидатську дисертацію на тему «Про коректну розв’язаність задачі Коші для диференціально-операторного рівняння четвертого порядку в гільбертовому просторі». З 1989 р. – доцент кафедри.

Відмінник освіти України, Соросовський вчитель.

Керівник проблемної групи для студентів з розв’язування задач підвищеної складності.

З 1990 р. член журі Всеукраїнської олімпіади з математики, з 2006 р. член журі Всеукраїнських турнірів юних математиків.

Забезпечує викладання нормативних курсів: «Теорія міри та інтеграла Лебега», «Наближені методи розв’язання прикладних задач» «Функціональний аналіз» та спеціальних курсів: «Інтегральні рівняння», «Функціональні рівняння», «Задачі підвищеної складності», «Додаткові розділи функціонального аналізу».

Наукові інтереси: крайові задачі для операторно-диференціальних рівнянь, нестандартні підходи до розв’язування олімпіадних задач.

Соломко Андрій Васильовичкандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник декана з навчально-методичної роботи факультету математики та інформатики.

Народився 20.02.1980 р. в смт. Ланчин, Надвірнянського р-ну, Івано-Франківської обл.

Закінчив Прикарпатський університет ім. В. Стефаника у 2002 р. за спеціальністю «Математика».

Навчався у аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Захистив у 2009 р. кандидатську дисертацію на тему «Операторне перетворення Фур’є-Лапласа в класах узагальнених функцій».

Забезпечує викладання нормативних курсів: «Математичний аналіз», «Функціональний аналіз» та спеціальних курсів «Операторне числення» і елементи теорії функцій»

Наукові інтереси: операторне числення в просторах ультрарозподілів класу Жевре, функціональне числення для генераторів n-параметричних (C0)-напівгруп операторів в різних просторах узагальнених функцій, теорія інформації та методи її кодування.

Марцінків Марія Володимирівнакандидат фізико-математичних наук, викладач-стажист кафедри.

Закінчила ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у 2008 р. за спеціальністю «Математика».

Навчалася у аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Захистила у 2011 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз на тему «Глобальна лінеаризація нелінійних відображень на топологічних векторних просторах».

Забезпечує викладання нормативних курсів «Математичний аналіз» та «Функціональний аналіз».

Наукові інтереси: глобальна лінеаризація нелінійних відображень на топологічних векторних просторах.

Кравців Вікторія Василівна – кандидат фізико-математичних наук, викладач кафедри.

Народилася 30.01.1987 р у с Спас, Рожнятівського р-ну, Івано-Франківської обл.

Закінчила ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у 2009 р. за спеціальністю «Математика».

Навчалася у аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Захистила у 2012 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз на тему «Симетричні аналітичні функції на добутках банахових просторів».

Забезпечує викладання нормативних курсів «Математичний аналіз» та «Функціональний аналіз».

Наукові інтереси: дослідження алгебри блочно-симетричних аналітичних функцій та їх спектру.

Василишин Тарас Васильович – кандидат фізико-математичних наук, викладач кафедри.

Народився у 1989 р у с. Чорний Потік, Надвірнянського р-ну, Івано-Франківської обл.

Закінчив у 2011 р. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за спеціальністю «Математика» та Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича  за спеціальністю «Фізика».

Навчався у аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Захистив у 2013 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз на тему «Гомоморфізми та ідеали в алгебрах диференційовних функцій на банахових просторах».

Забезпечує викладання нормативних курсів «Математичний аналіз» та «Функціональний аналіз» та спеціальних курсів «Прикладні математичні пакети», «Нелініний аналіз», «Додаткові розділи математичного аналізу».

Наукові інтереси: аналітичні функції на нескінченновимірних просторах

Веркалець Надія Богданівнастарший лаборант кафедри, аспірант за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Народилася у 24.02. 1988 р у м. Івано-Франківськ.

Закінчила ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у 2010 р. за спеціальністю «Математика». У 2012 році закінчила Центр післядипломної освіти та довузівської підготовки при ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та здобула кваліфікацію «бухгалтер-економіст».

Навчається у аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Тема кандидатської дисертації: «Оператори у просторі аналітичних функцій на банахових многовидах».

Наукові інтереси: оператори у просторі аналітичних функцій на банахових многовидах, лінійні підпростори у ядрах поліномів. на банахових просторах

Патра Марія Ігорівна - викладач кафедри, аспірант за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Народилася у 1989 р у с. Угринів на  Тенопільщині.

Закінчила ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у 2011 р. за спеціальністю «Математика».

Навчалася в аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Тема кандидатської дисертації: «Функціональне числення в класі гіперфункцій Сато».

Забезпечує викладання нормативних курсів «Математичний аналіз» та «Функціональний аналіз», «Теорія функцій комплексної змінної» та спеціального курсу «Додаткові розділи математичного аналізу».

Наукові інтереси: узагальнені функції, гіперфункції, функціональне числення.

Приймак Галина Миколаївна – викладач кафедри, аспірант за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Народилася 1990 року в с. Пшеничники Тисменицького району Івано-Франківської області.

Закінчила ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у 2012 році за спеціальністю «Математика».

Навчалася в аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Тема кандидатської дисертації: «Структура множини гомоморфізмів деяких алгебр аналітичних функцій на банахових просторах».

Наукові інтереси: банахові алгебри,  аналітичні функціі та гомоморфізми на банахових просторах.

Останнє оновлення ( Середа, 29 листопада 2017, 15:43 )  

Контакти

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Василя Стефаника
76025, Україна, Івано-Франківськ, вул. Шевченка 57, ауд. 317 (деканат)
тел.: (0342) 59-60-04,
(0342) 59-61-08

Найближчі дні народження