Основні напрямки наукових досліджень

Прізвище, ініціали Посада Наукова робота
Загороднюк А.В. Професор Керівник комплексних тем, які фінансуються за рахунок державного бюджету України: “Розробка аналітичних методів у нескінченновимірному комплексному аналізі та теорії операторів”, "Гомоморфізми та функціональне числення в алгебрах аналітичних функцій на банахових просторах".
Напрямки досліджень: аналітичні відображення банахових просторів, алгебри аналітичних функцій на банахових просторах.
Філевич П.В. Професор Асимптотичні властивості аналітичних і випадкових аналітичних функцій
Шарин С.В. Доцент Функціональне числення в класах поліноміальних розподілів та аналітичних функцій
Малицька Г.П. Доцент Системи типу Колмогорова в Lp
Копач М.І. Зав. кафедри Двосторонні операторні нерівності та їхнє застосування. Ітеративно-агрегаційні методи розв'язування операторних рівнянь
Федак І.В. Доцент Крайові задачі для операторно-диференціальних рівнянь. Нестандартні методи розв'язування олімпіадних задач з математики
Соломко А.В, Доцент Дослідження функціонального числення для генераторів сильно-неперервних мультинапівгруп операторів у згорткових алгебрах узагальнених функцій та ультрарозподілів
Марцінків М.В. Викладач Лінеаризація нелінійних відображень на топологічних векторних просторах

Загороднюк А.В. є головним редактором наукового журналу «Карпатські математичні публікації», зареєстрованого Вищою атестаційною комісією України як фаховий з ряду спеціальностей, співголовою редакційної колегії журналу "Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University".

Під керівництвом Загороднюка А.В. на факультеті математики та інформатики діє спільна з Інститутом прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України лабораторія нелінійного функціонального аналізу, функціонує Спеціалізована вчена рада К 20.051.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальностями: 01.01.01 – математичний аналіз та 01.01.06 – алгебра і теорія чисел; щопонеділка відбувається науковий семінар кафедри математичного і функціонального аналізу.

Колектив кафедри продовжує роботу над держбюджетними темами «Розробка аналітичних методів у нескінченновимірному комплексному аналізі та теорії операторів», «Гомоморфізми та функціональне числення в алгебрах аналітичних функцій на банахових просторах» та темою у межах робочого часу «Розробка аналітичних та аналітико-числових методів дослідження дифузійних процесів у випадково-неоднорідних шаруватих тілах».

У рамках міжнародної співпраці кафедра математичного і функціонального аналізу має тісні зв’язки з університетом м. Валенсія (Іспанія), Жешувським університетом (м. Жешув, Польща), Державною вищою професійною школою в м. Хелм (Польща). Зокрема, у 2015 році на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» проведено спільний з Державною вищою професійною школою в м. Хелм «Другий міжнародний семінару з аналітичних функцій».

Останнє оновлення ( Четвер, 08 грудня 2016, 10:56 )  

Контакти

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Василя Стефаника
76025, Україна, Івано-Франківськ, вул. Шевченка 57, ауд. 317 (деканат)
тел.: (0342) 59-60-04,
(0342) 59-61-08

Найближчі дні народження