Магістратура

Магістерська програма 8.04020102 «Актуарна i фiнансова математика»

Магістерська програма «Актуарна i фiнансова математика» була включена до навчального напрямку «Математика».
Випускник отримує кваліфікацію «Актуарій» та відповідно до Класифікатора професій ДК003:2010 та Галузевого стандарту освіти вказаної спеціальності може займати зазначені первинні посади:

 • 2121.1 Молодший науковий співробітник (математика)
 • 2121.2 Актуарій
 • 2121.2 Математик
 • 2310.2 Асистент
 • 2310.2 Викладач вищого навчального закладу

Магістри зі спеціальністю «Актуарна i фiнансова математика» можуть працювати актуаріями, системними та фінансовими аналітиками, експертами з ризику, менеджерами, науковими співробітниками та викладачами статистики та математики в різноманітних державних та комерційних організаціях.

Нормативний термін навчання в магістратурі – 2 роки, форма навчання денна. Навчальна програма «Актуарна i фiнансова математика» з двома роками навчання включає наступні нормативні та спеціальні дисципліни за чотирма циклами:

1. Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 • Основи законодавства в страховій справі (126 годин, 3,5 кредити ECTS, І семестр)
 • Ділова іноземна мова (144 годин, 4 кредити ECTS, І семестр)
 • Методологія та організація наукових досліджень (36 годин, 1 кредит ECTS, І семестр)
 • Професійна етика актуарія (36 годин, 1 кредит ECTS, І семестр)
 • Психологія викладацької роботи (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Педагогіка вищої школи (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІІ семестр)
 • Методика викладання математики у вищій школі (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІІ семестр)

2. Цикл професійно-орієнтованої математичної та природничо-наукової підготовки

 • Вибіркові обстеження (126 годин, 3,5 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Математичні основи страхування життя (126 годин, 3,5 кредити ECTS, ІІ та ІІІ семестри)
 • Математика фінансів (180 годин, 5 кредитів ECTS, І семестр)
 • Статистичні методи у ризиковому страхуванні (126 годин, 3, 5 кредити ECTS, І та ІІ семестр)
 • Фінансова економіка (144 годин, 4 кредити ECTS, І семестр)
 • Моделі виживання (108 годин, 3 кредити ECTS, ІІ семестр)

3. Цикл професійної та практичної підготовки

 • Математична економіка (144 годин, 3, 5 кредити ECTS, ІІІ семестр)
 • Математичні основи захисту інформації (108 годин, 3 кредити ECTS, І семестр)
 • Комп'ютерна статистика (144 годин, 4 кредити ECTS, ІІІ семестр)
 • Фінанси та фінансова звітність (144 годин, 4 кредити ECTS, ІІІ семестр)

4. Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу та студента

 • Непараметрична статистика (126 годин, 3,5 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Макроекономічна теорія (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІІ семестр)
 • Основи управління ризиками (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІІ семестр)
 • Фінансовий аналіз (72 годин, 2 кредити ECTS, І семестр)
 • Регресійний аналіз (72 годин, 2 кредити ECTS, І семестр)
 • Статистика випадкових процесів (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Прикладна теорія випадкових процесів (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Дослідження операцій (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Марковські процеси в актуарній математиці (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІ семестр)

Блок спеціальних курсів «актуарна та фінансова математика» складається з наступних:

 • Розрахунки у перестрахуванні (72 годин, 2 кредити ECTS, І семестр)
 • Моделювання випадкових процесів та чисельні методи (144 годин, 4 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Побудова таблиць тривалості життя (90 годин, 2,5 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Граничні задачі для процесів ризику (144 годин, 4 кредити ECTS, ІІІ семестр)
 • Часові ряди (108 годин, 3 кредити ECTS, І семестр)
 • Науковий семінар зі стохастичного аналізу (72 годин, 2 кредити ECTS, ІІ семестр)
 • Науковий семінар з актуарної та фінансової математики (144 годин, 4 кредити ECTS, ІІІ семестр)

Студенти кваліфікаційного рівня «Магістр актуарної та фінансової математики» протягом шести тижнів проходять педагогічну та протягом чотирьох – виробничу практику, складають державний іспит зі статистики, актуарної та фінансової математики та захищають магістерську дипломну роботу.

 

Контакти

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Василя Стефаника
76025, Україна, Івано-Франківськ, вул. Шевченка 57, ауд. 317 (деканат)
тел.: (0342) 59-60-04,
(0342) 59-61-08

Найближчі дні народження